Strategisch Ondernemingsadvies

Na ruim 12,5 jaar waarin veel kennis en ervaring is opgedaan is er een heel betrouwbaar netwerk opgebouwd binnen bijna alle disciplines die er spelen om en rondom een organisatie.  Dit netwerk stellen wij graag tot uw beschikking.  Of het nu gaat om een financieringsvraagstuk, mobiliteitsvraagstuk, personeelsvraagstuk, facilitair vraagstuk of een heel ander vraagstuk. GRG fungeert hierbij als intermediair en procesbegeleider die voor haar netwerk staat en partijen met elkaar in contact brengt teneinde meerwaarde voor elkaar te creëren.

Wat is nu het voordeel hiervan voor u?

1) Sneller kunnen groeien
2) Eén aanspreekpunt (GRG) voor alle vragen buiten uw core business
3) Kostenbesparing bij een gelijktijdige minimale zelfde kwaliteit van dienstverlening
4) Totale ontzorging zowel voor, tijdens als na het doorlopen van een traject
5) Zekerheid: GRG heeft jarenlange kennis en ervaring met de diensten en organisaties waarmee zij samenwerkt: geen sprong in het diepe!
6) GRG wordt primair betaald op het moment dat er een positief resultaat is bereikt: er is wat te verdelen!
7) Blije gezichten binnen uw totale organisatie